Huấn luyện chó chuyên nghiệp

Huấn luyện chó chuyên nghiệp.
Trong công tác huấn luyện chó nghiệp vụ chuyên nghiệp huấn luyện viên thường áp dụng các phương pháp như sau:
- Phương pháp dật dây cương và ấn tay hay con gọi là cơ học.

huấn luyện chó chuyên nghiệp, trường huấn luyện chó chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện chó chuyên nghiệp

- Phương pháp khích lệ ý thích tức là dùng thức ăn và vuốt ve khen giỏi khi chó làm đúng.

huấn luyện chó chuyên nghiệp, trường huấn luyện chó chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện chó chuyên nghiệp

Ngòai ra cũng còn rất nhiều phương pháp như phương pháp bắt chước phương pháp tương phản ...vv
Nói chung người huấn luyện viên có áp dụng phương pháp gì đi chăng nữa thì cũng phải đặt ra cho mình một tiêu chí và nguyên tắc cơ bản như sau:
- Đam mê nghề nghiệp
- Phải yêu thương động vật
- Phải có tính cách kiên trì và nhẫn nãi
- Phân phối thời gian huấn luyện cho hợp lý
- Phải phân biệt tính cách, độ tuổi, thần kinh từng con chó để có phương pháp huấn luyện hiệu quả.

Một số video về huấn luyện chó của chúng tôi.